Seminář o Rámcové smĕrnici o vodách

 

 

Termíny a dokumentace seminářů a workshopů k aktuálnímu projektu "Best practice - příklady z Nìmecka a České republiky"

06.11.2009,
Praha

 

Revitalizace a ekosystémové služby přírodě blízké nivy

10.12.2008,
Praha

 

Plány povodí řeky Labe a Moravy

Semináře

Do jara 2006 probĕhne minimálnĕ šest seminářů k Rámcové smĕrnici o vodĕ. Důraz bude přitom kladen na mezinárodní oblasti povodí Labe a Odry. Naše semináře budou vždy připravovány v úzké spolupráci s organizacemi aktivními v místĕ konání.

"The Water Framework Directive - an opportunity for nature conservation", 22.11.2005, Praha (English program, pdf, 331 KB)

Referat "Stav implementace Rámcové smĕrnice 2000/60/ES pro vodní politiku ES v České republice", Ing. Marta Kubová; Ministerstvo životního prostředí (pdf, 97 KB)

Referat "Zapojení veřejnosti, konzultace se zúčastnĕnými subjekty", Ministerstvo životního prostředí (pdf, 371 KB)

Podrobnĕjší informace k plánovaným akcím naleznete zde.

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.