Verze pro tisk | Zpĕt k normálnímu zobrazení 

 

Obĕžník "RSV-Info" (Informace k RSV)

Obĕžníky k aktuálním tématům v oblasti RSV budou vydány v šesti pokračovaních, které vycházejí každý půlrok. Informace k RSV vyjdou vícejazyčnĕ (v nĕmčinĕ, čeýtinĕ a polštinĕ).

LABE / ELBE* OBĚŽNÍK, Vydání 8, listopad 2008 (pdf, 197 KB)

+ Celkový koncept pro Labe v dohlednu?
+ Studie EMNID: většina je pro životní prostředí
+ UBA: Lodní doprava na Labi je již méně možná
+ Schvální kamenitých násypů na Labi
+ Výstavba kanálu Sála-Labe – delší a dražší
+ Žaloba: Žádná výstavba kanálu Sacrow-Paretzer


LABE / ELBE* OBĚŽNÍK, Vydání 7, duben 2007 (pdf, 333 KB)

+ Ptactvo miluje Labe
+ Labe před závažnými změnami
+ Otázky týkající se regionálního obhospodařování vodních toků
+ Řeka Havel - stane se již brzy říční dálnicí?
+ Pochodně pro Labe
+ Odborné diskuze s IKSE


LABE / ELBE* OBĚŽNÍK, Vydání 6, prosinec 2007 (pdf, 329 KB)

+ Lepší ekologické podmínky pro ryby
+ Svízelný boj kvůli faktům
+ Sasko-Anhaltský Expres
+ 20. Valné shromáždění IKSE zasedalo v Dessau
+ Jezy na Labi
+ Berlíňané bojují úspěšně za zachování stromů


LABE / ELBE* OBĚŽNÍK, Vydání 5, září 2007 (pdf, 522 KB)

+ Ohrožují velké elektrárny naše řeky?
+ Kanál na řece Saale: změna klimatu si vyžaduje změnu v myšlení
+ Strategie pro biodiverzitu Spolkové vlády
+ Po kácení lužních lesů následuje stížnost k EU


RSV-Info 4, květen 2006 (pdf, 1,04 MB)

+ evýstavba na dunaji
+ hlášení


RSV-Info 3, duben 2006 (pdf, 502 KB)

+ zemĕdĕlství a rsv
+ smĕrnice eu o protipovodňové ochrané
+ hlášení


RSV-Info 2, září 2005 (pdf, 856 KB)

+ ekonomická analýza podle rsv politice
+ poznámky k ekonomické analýze zprávy o labi
+ legislativa eu olednĕ ochrany vodních zdrojů


RSV-Info 1, listopad 2004 (pdf, 932 KB)

+ povodí labe
+ zpráva 2005
+ aktivity eeb v rámci vodní politiky eu


RSV-Info, října 2000 (v češtinĕ) ( pdf, 264 KB)